Ceļošana ar dzīvniekiem

Lai dotos ceļojumā ārpus Latvijas kopā ar savu suni, ir nepieciešama:

 • dzīvnieka identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums)
 • Eiropas Savienības parauga „Mājas (istabas) dzīvnieka pase” (turpmāk – pase) un vakcinācija pret trakumsērgu

Suņu pārvietošana starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

Eiropas Savienības dalībvalstis:

Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Zviedrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Somija, Vācija, Čehija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Latvija, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Bulgārija, Rumānija

Lai dotos ceļojumā ārpus Latvijas kopā ar savu suni, ir nepieciešama:

 • dzīvnieka identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums)
 • Eiropas Savienības parauga „Mājas (istabas) dzīvnieka pase” (turpmāk – pase) un vakcinācija pret trakumsērgu

Ievedot dzīvnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tam ir jābūt vakcinētam vismaz 21 dienu iepriekš, gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam veikta pirmo reizi mūžā un arī tad, ja nav ievērots revakcinācijas režīms (vienu reizi gadā). Ja vakcināciju veic derīguma termiņa ietvaros – vienu reizi gadā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 14.punktu), tad trakumsērgas vakcināciju uzskata par derīgu no revakcinācijas dienas.

Dzīvnieks ir jāidentificē pirms tiek vakcinēts pret trakumsērgu. Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic atkārtoti pēc identifikācijas!

Ceļojot uz Lielbritāniju, Īriju, Maltu (papildprasības):

 • Analīze (trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs)

Pēc tam, kad veikta dzīvnieka identifikācija un vakcinācija pret trakumsērgu, nepieciešams veikt arī asins analīzi antivielu daudzuma noteikšanai pret trakumsērgu . Analīzi veic tikai atzītā Eiropas Savienības laboratorijā. Atzīto laboratoriju saraksts.

Pēc asins parauga noņemšanas dienas (uzskatot, ka dzīvnieka organismā ir sasniegtas vismaz 0,5 internacionālās vienības uz mililitru), jāpaiet 6 mēnešiem un tikai tad ir atļauta dzīvnieku pārvietošana uz Lielbritāniju. 24 – 48 stundas pirms iebraukšanas Lielbritānijā, Īrijā vai Maltā, veterinārārsts dzīvniekam veic attārpošanu (Echinococcus spp.) un profilaksi pret ektoparazītiem, izdarot ierakstu pasē.

Ceļojot uz Zviedriju:

 • Mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums
 • Pase
 • Vakcinācija
 • Analīze (trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs)

Lai ceļotu uz Zviedriju, trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs ir asins paraugs ir jābūt noņemtam 120-365 dienas pēc pēdējās vakcinācijas pret trakumsērgu, (asins paraugi, kas ņemti ātrāk par 120 dienām pēc pēdējās vakcinācijas nav derīgi). Attārpošanu (Echinococcus spp.) un profilaksi pret ektoparazītiem veic veterinārārsts 10 dienas pirms ceļošanas uz Zviedriju, izdarot ierakstu pasē.

Suņu izvešana no Latvijas uz trešajām valstīm

Lai dzīvnieku izvestu uz kādu trešo valsti jeb valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un atgrieztos atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā ir nepieciešama:

 • identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums)
 • Eiropas Savienības pase
 • vakcinācija pret trakumsērgu analīze antivielu noteikšanai (ja galamērķa valsts neatrodas trešo valstu sarakstā)
 • veterinārais sertifikāts, kuru izdod Pārtikas un veterinārais dienesta teritoriālās struktūrvienības

Lai dzīvnieku izvestu Krievijā, Baltkrievijā vai Ukrainā nav vajādzīga analīze antivielu noteikšanai.

Sīkaka informacija PVD mājaslapā: www.pvd.gov.lv vai pa telefonu 67027124.